Technisch schrijver

Sinds een aantal jaren ben ik actief als technisch schrijver. Op deze pagina vertel ik je wat meer over deze tak van sport.

Technisch schrijvers heb je in allerlei soorten en maten, en voor heel veel verschillende doeleinden. Ze worden ingezet voor zaken waarin iets beschreven moet worden wat linksom of rechtsom met techniek te maken heeft. Enkele voorbeelden:

  • Software-handleidingen
  • Gebruiksaanwijzingen voor huishoudelijke apparaten
  • Uitleg hoe een bepaald product gefabriceerd wordt
  • Beschrijvingen van de werking van machines

Met een beetje inlevingsvermogen kun je deze lijst blijven aanvullen tot er tientallen toepassingen in staan, maar dat lijkt me niet nodig.

Soorten technisch schrijvers

Technisch schrijvers kun je volgens mij grofweg indelen in 2 soorten: je hebt enerzijds de techneuten die vanuit hun kennis en ervaring documentatie schrijven en anderzijds zijn er de professionele schrijvers die door logisch nadenken en onderzoek de technische materie tot zich nemen. Ik behoor duidelijk tot de tweede groep.

Het is niet zo dat de ene groep beter is dan de andere. Het hangt van een heleboel factoren af wat de beste keus is. Er zijn zelfs situaties waarin met combinaties gewerkt wordt: een techneut schrijft de conceptversie van een document en een tekstprofessional corrigeert en redigeert.

Mijn kwaliteiten

Ik ben van huis uit geen techneut. Toch ben ik heel goed in staat om technische zaken te doorgronden en om moeilijke materie op een begrijpelijke manier aan anderen uit te leggen. De ene keer is een leek (meestal een consument) de doelgroep, de andere keer heeft iemand al een bepaalde technische achtergrond. Uiteraard moet daar bij het schrijven rekening mee gehouden worden.

Een andere kwaliteit van mij is dat ik makkelijk op mensen afstap om vragen te stellen. Ook ervaren anderen mij als prettig in de omgang en bezit ik de vaardigheid om me op elk niveau te bewegen.

Beschikbaarheid

Kortlopend of langlopend? Vanuit kantoor of op locatie? In Groningen, Amsterdam, Middelburg of Maastricht? Rechtstreeks of via een recruiter? In principe is alles bespreekbaar! Neem voor vragen en mijn beschikbaarheid gerust contact met me op, schriftelijk of telefonisch (06-20583437).